International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

AKADEMİK GİRİŞİMCİLİK BAĞLAMINDA TÜBİTAK DESTEKLERİNİN DAĞILIMI-NIN İNCELENMESİ


Bu çalışmada girişimcilik kavramının akademideki yansıması olan akademik girişimcilik TÜBİTAK bilimsel destekleri bağlamında ele alınmıştır. TÜBİTAK akademik girişimciliği desteklemek amacıyla akademisyenlerin bilimsel projelerine destek sunmaktadır. Bu çalışmada bu desteklerin ülke çapındaki dağıtımının adaleti sorgulanmaktadır. Bu sorgulama yapılırken TÜBİTAK’ın 2011-2015 yılları arasında dağıttığı destekler kullanılmıştır. Bu destek verilerinden faydalanılarak her yıl için Gini katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca Gini değerlerini yıllara göre değişiminin sebeplerini vermek için şehirler bazında kişi başına düşen akademik destek miktarları incelenmiştir. Bu incelemenin sonucunda özellikle Ankara, Kocaeli ve Isparta’nın TÜBİTAK destek dağılımının adaletini bozan şehirler olduğu görülmüştür. Yine Hakkari, Şırnak, Muş, Mardin ve Amasya gibi illerin desteklerden en az faydalandıklarından dolayı Gini katsayısını yükselttiği anlaşılmaktadır. Tunceli’nin coğrafi konumuna rağmen son yıllarda ciddi bir yükseliş sergilediği de dikkatten kaçırılmamalıdır. Ayrıca bu çalışmada, alanyazında ilk kez TÜBİTAK desteklerinin dağıtımın eşitliğini sınama amacıyla Gini katsayısı hesaplanmıştır.


Keywords


Girişimcilik, Akademik Girişimcilik, Girişimci Üniversiteler, TÜBİTAK Destekleri, Gini Katsayısı

Author: - Elyase İSKENDER - Hatice Yasemin İSKENDER
Number of pages: 54-75
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.12
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.