International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTELER VE TÜBİTAK BİLİMSEL DESTEKLERİ


Bu çalışmada, TÜBİTAK desteklerinin akademik girişimciliği destekleyip desteklemediği sorusuna cevap aranmaktadır. Bu soruyu cevaplayabilmek için 2012 – 2015 TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksi sıralamaları, 2011 – 2015 TÜBİTAK illere göre bilimsel destek miktarları sıralaması, 2016 yılı Akademik Teşvik Sonuçlarına göre sıralama ve 2015 URAP sıralaması kullanılmaktadır. Bu sıralamalar arasındaki korelasyon, Spearman sıralı korelasyon katsayıları hesaplanarak sınanmıştır. Bu sınamalar sonucunda Desteklerin ve Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasının kendi içlerinde yıllara göre oldukça yüksek uyuma sahip olduğu görülmüştür. Bir başka deyişle sıralamalardaki değişim sınırlıdır. Buna karşın destekler ile Endeks sıralamaları arasında çok zayıf pozitif korelasyonun olduğu gözlenmiştir. Bu durum desteklerin Girişimci Üniversiteler oluşturmak için katkısının sınırlı olduğuna yönelik bir bulgudur. Ayrıca TÜBİTAK destekleri ile dağıtılan Akademik Teşvikler arasında orta derecede bir pozitif korelasyon olduğu bulunmuştur. Bu korelasyonun güçlü çıkmamış olması da desteklerden akademik anlamda yeterli verim alınamadığının göstergesidir


Keywords


Girişimcilik, Akademik Girişimcilik, Girişimci Üniversiteler, Akademik Teşvik, TÜBİTAK Destekleri

Author: - Elyase İSKENDER - Hatice Yasemin İSKENDER
Number of pages: 28-40
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.16
Full text:
Share:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.