International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

BIST’DE İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MULTIMOORA YÖNTEMİYLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ


Bu çalışmanın amacı, BIST’de sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal açıdan performanslarını değerlendirmektir. Çalışmada BIST’de sigorta sektöründe faaliyet gösteren 6 sigorta şirketi (Ak Sigorta, Anadolu Sigorta, Aviva Sigorta, Güneş Sigorta, Halk Sigorta ve Ray Sigorta) 10 adet finansal oran (cari oran, nakit oranı, varlık devir hızı, borç oranı, brüt kar marjı, net kar marjı, öz sermaye karlılığı, yatırım karlılığı, fiyat/kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri oranı) çerçevesinde finansal açıdan değerlendirilmiştir. Bu amaçla, çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan MOORA (The Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis) yöntemi kullanılarak bazı finansal oranların yardımıyla performans değerlemesi yapılmıştır. MULTIMOORA Yönteminin sonuçlarına ulaşmak için MOORA oran metodu, referans noktası yaklaşımı ve tam çarpım formu yöntemleri kullanılmıştır.


Keywords


Sigortacılık, Performans Değerlendirme, MULTIMOORA Yöntemi

Author: - Nuri ÖMÜRBEK - Aslı ÖZCAN
Number of pages: 64-75
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.9
Full text:
Share:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.