International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

EXPO VE TÜRKİYE


EXPO’lar uluslararası düzeyde uzun yıllardır düzenlenmektedir. Ancak Türkiye’de son zamanlarda gündem oluşturmuştur. EXPO’lar bir ülkenin tanıtımı için çok önemli fırsatları barındırmaktadır. Buna ek olarak bu organizasyonlar ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkıda bulunmaktadır. Teorik olarak ele alınan bu çalışmanın amacı, ilgili literatüre katkı yapmak ve gelecekte yapılacak EXPO etkinlikleri için organizasyon yetkililerine önerilerde bulunmaktır. Literatür incelemesi sonucu EXPO’larla ilgili akademik anlamda çok kısıtlı bilgi olduğu görülmüştür. EXPO’ların ev sahibi ülkelere olan faydaları göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışmanın, literatürdeki bilgilere katkıda bulunması ve başarılı bir organizasyon için ev sahibi ülke yetkililerine farklı bakış açıları sunması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, literatürden de elde edilen bilgiler ışığında; EXPO öncesi kentin güçlü ve zayıf yönlerinin (SWOT) analizinin yapılması, kurumlar arası iletişim ağı kurulması, kent halkının destek için bilinçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için ilgililere eğitimler verilmesi başarılı bir organizasyon için en önemli etkenler olarak değerlendirilmektedir.


Anahtar Kelimeler


EXPO, Türkiye, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş

Yazar: - Mehmet POLAT
Sayfa Sayısı: 28-39
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23256
Tam Metin:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.