MUHASEBEDEKİ YENİ UZMANLIK ALANLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIK DÜZEYİNİN MUHASEBE DERSLERİNE KARŞI OLAN TUTUMA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-07 17:40:10.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 29-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son dönemde muhasebe bilim alanında meydana gelen gelişmeler ile birlikte muhasebe mesleğinde; bağımsız denetim, iç denetim, iç kontrol, değerleme ve derecelendirme, sürdürülebilirlik muhasebesi ve entegre raporlama, muhasebe bilgi sistemi uzmanlığı, adli muhasebe uzmanlığı, arabulucuk, bilirkişilik gibi yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çalışmanın öncelikli amacı üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerinde muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe alanındaki bu yeni uzmanlık alanları hakkındaki farkındalık düzeyinin tespit edilmesidir.  Bunun yanında muhasebedeki yeni uzmanlık alanları konusundaki farkındalık düzeyinin muhasebe derslerine karşı olan tutum üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Çalışma sonucunda muhasebedeki yeni uzmanlık alanları hakkındaki farkındalık düzeyinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte lisede muhasebe eğitimi alan, daha önce muhasebe tecrübesi olan, muhasebe kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerinin diğerlerine göre farkındalık düzeylerinin anlamlı şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca muhasebedeki yeni uzmanlık alanları konusundaki farkındalık düzeyinin muhasebe derslerine bakışı olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

With the recent developments in the field of accounting science, it is seen that new areas of expertise such as independent auditing, internal auditing, internal control, company valuation, sustainability accounting, integrated reporting, accounting information system expertise, forensic accounting expertise, mediation, expertise have emerged in the accounting profession. The primary aim of this study is to determine the level of awareness of the students who receive accounting education in undergraduate and associate degree departments of universities about these new areas of expertise in the field of accounting. In addition, it is aimed to determine the effect of awareness level on new areas of expertise in accounting on the attitude towards accounting courses. As a result of the study, it has been determined that the level of awareness about new areas of expertise in accounting is low. In addition, it was determined that the awareness levels of the students who received accounting education in high school, had previous accounting experience and wanted to continue their accounting career differed significantly from others. In addition, it was concluded that the level of awareness on new areas of expertise in accounting positively affects the view of accounting courses.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics