PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ: COVİD-19 EYLEM PLANI HAZIRLAYAN BELEDİYELER ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-07 17:40:05.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 156-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2019’un sonunda Çin’nin Wuhan kentinde ilk kez görülen Covid-19 virüsü 2020 yılının Mart ayında Dünya Sağlık Örgütünce salgın şeklinde duyurulmuş ve çok kısa bir zaman içerisinde bütün dünyayı etkilemiştir. Ülkeler öncelikle merkezi yönetimin daha sonra da yerel yönetimlerin ve uluslararası kuruluşların öne sürdükleri çözümlerle pandemiyle mücadele edebilmenin yollarını aramışlardır. Pandeminin yarattığı sosyal problemler merkezi yönetimin ve yerel yönetim birimlerinden biri olan belediyelerin sosyal hizmet ve yardımlarının yani sosyal belediyecilik faaliyetlerini sunma biçimini etkilemiştir. Belediyeler, sosyal yaşamda önemli görev ve yükümlülükleri olan, hizmet sunumu noktasında halka en yakın yerel yönetim birimi olarak bilinmektedir. Bu süreçte belediyelerin pandemiyle mücadeleye destek vermek için hizmet sunma metotlarını geliştirerek, Covid-19 pandemisinin yayılma hızını hafifletmeyi amaçladıkları görülmüştür. Belediyelerin Covid-19 sürecinde vatandaşın ihtiyaç duyduğu sosyal belediyecilik faaliyetlerini daha hızlı belirleyerek, merkezi yönetimi yönlendiren bir konumda olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Covid-19 virus, which emerged in Wuhan City, Hubei Province of China in December 2019, was declared a pandemic by the World Health Organization in March 2020 and has affected the whole world in a short time. The social problems created by pandemic have influenced social services and assistance  in other words the way social municipality activities are offered by municipalites, which are one of the units of central and local governments.  Municipalities, which have important duties and obligations in social life, are known as the closest local government unit to the public in terms of service delivery.  In process, it is seen that  municipalities have aimed to alleviate the spread of the Covid-19 pandemic by developing service delivery methods to support the fight against the pandemic. It is seen that municipalities are in a position to direct central government by determining social municipality activities needed by citizens faster during the Covid-19 process.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics