ALTERNATİF ÇALIŞMA DÜZENLEMELERİ VE KADIN: PANDEMİ SÜRECİNDE BİR TESPİT

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-07 17:39:30.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 141-155
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Pandemi süreci, dünya genelinde birçok ülkede iş dünyasını ve çalışma düzenini etkilemiştir. Özellikle uzaktan çalışma gibi alternatif çalışma düzenlemeleri yoğun biçimlerde kullanılmıştır. Uzaktan çalışma, kadınların iş ve aile yaşamlarını dengeleyebilmelerinde olumlu ve olumsuz birtakım etkilere yol açmıştır. Bu araştırmada, Covid-19 pandemisi sırasında zorunlu olarak uygulanan uzaktan çalışmanın, çalışan kadınların iş-aile yaşam dengesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada, kamu sektöründe çalışan kadınların pandemi döneminde ev ve iş yaşamında karşılaştığı zorluklar, uzaktan çalışmaya dair deneyimleri ve pandeminin kadınlar üzerinde yarattığı fiziksel ve psikolojik etkileri ortaya konulmak istenmektedir. Çalışma sonunda, Covid-19 döneminde evden çalışma sürecinde kadınların ev içi sorumluklarında artış yaşandığı, aile içi huzursuzlukların olduğu ve özellikle kadınların uzaktan çalışma yönteminde verimlilik ve performanslarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında sosyal izolasyon, ekonomik ve sağlık kaygıları gibi düşüncelerden dolayı psikolojik olarak olumsuz etkilendiği ve kaygı düzeylerinin yüksek olduğuna ulaşılmıştır. Çalışmanın örneklemini Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi akademik ve idari kadrolarında çalışan kadınlar oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, anket yöntemi kullanılmış olup katılımcıların uzaktan çalışma yöntemine dair tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The pandemic process has affected the business world and working order in many countries around the world. In particular, alternative working arrangements such as remote work have been used extensively. Working remotely has had positive and negative effects on women's ability to balance their work and family lives. This work reflects the impact of forced remote work on working women's work-family life balance during the Covid-19 pandemic. In the study, it is requested to reveal the difficulties faced by women working in the public sector in their home and business life during the pandemic, accommodation related to remote work, and the detailed and psychological consequences of the pandemic on women. At the end of the study, it was determined that during the Covid-19 period, women had a show about their domestic responsibilities, there were domestic unrest, and especially the productivity and performance of women in the remote working method was low. In addition to this, it has been reached that it is psychologically affected negatively due to thoughts such as isolation, economic and health concerns, and anxiety tension is known at a high level. The working environment consists of women working in the academic and administrative staff of Isparta Süleyman Demirel University. As a data collection tool, the survey method was used and their attitudes towards the remote working method were tried to be determined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics