ABD-RUSYA İLE İLİŞKİLENDİRİLEN SİBER SALDIRILAR VE TÜRK KAMU YÖNETİMİNCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Author:

Year-Number: 2022-2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 15:14:30.0
Language : Türkçe
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 414-439
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kamu yönetiminin karşılaştığı tehditlerden birisi de devlet destekli siber saldırılardır.Devlet destekli siber saldırılar; devletlerin bizzat desteklediği, yönettiği, bir başka gruba yaptırttığı ya da başka bir devletle işbirliği içinde gerçekleştirdiği, parasal, teknik ve yasal destek sağladığı, stratejik, siyasi, jeopolitik, ekonomik, askeri, istihbarat, endüstri, teknoloji konularındaki hedeflerine ulaşmak için başvurdukları saldırılardır. Siber uzayda, artık en tehlikeli ve zarar verici siber saldırı kaynağı devlet dışı aktörler değil, ulusal stratejilerine siber saldırı yeteneği ekleyen devletlerdir. Bu çalışmada Amerika ve Rusya’nın yaptığı ya da yaptırtığı siber saldırı örneklerinin bir kısmı incelenerek, Türk kamu yönetim sisteminin devlet destekli siber saldırılara karşı ne gibi önlemler alması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Önerilen önlemler, devlet destekli siber saldırılara karşı Türkiye’nin yeni bir model oluşturmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak Türk kamu yönetim sisteminin mevzuattan kurumsallaşmaya kadar siber saldırılara karşı yeterli bir donanıma sahip olmadığı görülmektedir. Bu yöndeki çalışmalar ivmelendirilmelidir.

 

Keywords

Abstract

One of the threats faced by the public administration is state-sponsored cyber attacks. State-sponsored cyber attacks; These are the attacks that the states personally support, manage, have another group do or carry out in cooperation with another state, provide financial, technical and legal support, and apply to achieve their goals in strategic, political, geopolitical, economic, military, intelligence, industry and technology. In cyberspace, the most dangerous and damaging source of cyberattacks is no longer non-state actors, but states that add cyberattack capability to their national strategies. In this study, some of the examples of cyber attacks that the USA and Russia have made or have made are examined, and it is emphasized what precautions the Turkish public administration system should take against state-sponsored cyber attacks. The proposed measures aim to contribute to Turkey's creation of a new model against state-sponsored cyber attacks. As a result, it is seen that the Turkish public administration system does not have sufficient equipment against cyber attacks, from legislation to institutionalization. Work in this direction should be accelerated.

 

Keywords