BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ENERJİ FİRMALARININ İLK KEZ HALKA ARZ EDİLEN PAYLARININ FİYAT PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 338-358
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, enerji firmalarının 2010-2022 yılları arasında Borsa İstanbul’da gerçekleşen halka arzlarına ilişkin performanslarının değerlendirilmesidir. Olay çalışması yönteminin kullanıldığı araştırmada ilgili dönemde halka arz gerçekleştirmiş 18 enerji firması tespit edilmiş ve 30 günlük olay penceresi içerisinde, ihraç edilen pay senetlerinin anormal getiri ve kümülatif anormal getiri oluşturup oluşturmadıkları incelenmiştir. Bulgular enerji firmaları genel olarak ele alındığında halka arz performansına ilişkin bir genelleme ortaya koymaya imkân vermemektedir. Diğer taraftan firmalar yenilenebilir enerji firmaları ve diğer enerji firmaları olarak sınıflandırılmış ancak iki grubun halka arz performansları arasında belirgin bir fark ortaya konulamamıştır. Bu sonuçlara göre halka arza katılacak yatırımcıların sektöre dayalı olarak karar almalarını sağlayacak bir bulguya rastlanmamıştır.  Yatırımcıların yenilenebilir enerji firmalarını diğer enerji firmalarından farklı fiyatladıklarına dair bir çıkarım da sağlanamamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the study is to evaluate the initial public offering performances of energy companies traded in Borsa Istanbul for the years between 2010 and 2022. In the study, event study method was used to examine whether the shares of 18 energy companies produced abnormal returns and cumulative abnormal returns within the 30-day event window. Results do not allow making a generalization regarding the public offering performances of energy firms. On the other hand, companies were classified as renewable energy companies and other energy companies, but no significant differences could be found between the public offering performances of the two groups. According to these results, there was no finding that would enable the investors who will participate in the public offering to make decisions based on the sector. There is no inference that investors price renewable energy companies differently from other energy companies. 

Keywords