TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ CİNSİYET YANLI DIŞLAMA ETKİSİNİN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2022-2
Number of pages: 484-501
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşmenin etkisiyle kadınların ekonomik hayata daha fazla katılmaları beklense de toplumsal inanç ve değerler, toplum tarafından kadına atfedilen annelik ve eşlik rolleri, eğitimde eşitsizlik gibi birtakım engellerle Türkiye’de bu beklenti hiçbir zaman karşılanamamıştır. Bu engellerden en önemlisi cinsiyet ayrımcılığı olarak görülse de bu konuda yapılan ampirik bulguya dayalı çalışma oldukça sınırlıdır. Bu motivasyondan hareketle mevcut çalışma, 2014-2019 döneminde Türkiye’nin 26 bölgesinde (İBBS Düzey-2) erkek işgücünün kadın istihdamı üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Tahminlerden elde edilen bulgular, erkek işgücündeki artışın kadın istihdamı üzerinde önemli bir dışlama etkisine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgular dışlama etkisinin kadın eğitim seviyesi arttıkça kademeli olarak azaldığını; yükseköğretim mezunu kadınlarda ise ortadan kalktığını göstermektedir.  

Keywords

Abstract

Although women are expected to participate more in economic life with the effect of globalization, this expectation has never been met in Turkey due to some obstacles such as social beliefs and values, motherhood and wife roles attributed to women by society, as well as inequality in education. Given the literature that addresses gender discrimination as one of the most important obstacles, the empirical evidence on this issue is quite limited. Based on this motivation, this study aims to measure the effect of the male labor force on female employment in 26 regions of Turkey (NUTS-Ⅱ) over the period 2014-2019. Findings obtained from the empirical analyses indicate that an increase in male labor force participation has a dramatic discrimination effect on female employment. The findings also reveal that discrimination gradually decreases as education level increases and tappers off for women with a higher education degree. 

Keywords