MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE YARDIMCILARININ FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: NİĞDE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 39-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Bireylerin, gelirlerini, yatırımlarını ve bütçelerini yönetebilme ve kontrol altına alabilme yeteneği olarak dilimize kazandırılmış olan finansal okuryazarlık kavramı; mikro açıdan bakıldığında bireylerin finansal anlamda alacakları kararlarını yönlendirmekte, makro açıdan bakıldığında ise toplum refahının artmasına katkı sağlamaktadır. Finansal açıdan yapılan tüm işlemlerde doğru tutum içerisinde olmaya, birey ve toplum olarak finansal farkındalık düzeyinin kayda değer bir şekilde yükselmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada Niğde ilinde faaliyet göstermekte olan muhasebe meslek mensupları ve yardımcılarının finansal okuryazarlık düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 78 meslek mensubu ve yardımcısına ulaşılmış ve ankete dayalı yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of financial literacy, which has been brought into our language as the ability of individuals to manage and control their income, investments and budgets; from a micro point of view, it directs the financial decisions of individuals, and from macro point of view, it contributes to the increase of society’s welfare. It ensures to be in the right attitude in all financial awareness as an individual and society. In this study, it is aimed to determine the financial literacy levels of accounting professionals and their assistants operating in Niğde province. For this purpose, 78 professionals and their asistants were reached and the results of the survey based on the survey were included.

Keywords