Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM ALANINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİN COVID 19 DÖNEMİNDE YAŞADIKLARI STRES KAYNAKLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages:
624-641
Year-Number:
2021-Prof. Dr. Fikret OTLU Özel Sayısı

Stres, insan hayatının her aşamasında olumlu veya olumsuz olarak insanları etkilemektedir. İnsan yaşantısını derinden etkileyen strese bireylerin kendisi ve başkalarının yanında bunların dışındaki problemler de neden olabilir.

Dünya’da etkisini gösteren Covid-19, tüm insanlara stresi farklı boyutlarda yaşatmıştır. Salgın tamamen kontrol altına alınana kadar insanların farklı sebeplerle stres seviyelerinde artış meydana gelmiştir. Öğrenciler de farklı sebepler nedeniyle stresi yaşamışlardır. Bu durumun öğrencilerde derse olan ilgisinin azaldığı ve dikkatsizliğini ortaya çıkarmıştır.

Bu çalışmada Covid-19 döneminde lisansüstü eğitim gören öğrencilerin yaşamış oldukları stres kaynaklarının nitel araştırma yöntemiyle belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında öğrenciler ile yüzyüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, lisansüstü öğrencilerinin yaşadıkları stres kaynaklarının başında eğitim hayatlarını tamamlayamama ve sağlık sorunları olduğu ortaya çıkmıştır

Keywords


Stress affects people positively or negatively at every stage of human life. Stress, which deeply affects human life, can be caused by individuals and others, as well as other problems.

Covid-19, which has shown its effect in the world, has made all people experience stress in different dimensions. Until the epidemic was completely under control, people's stress levels increased for different reasons. Students also experienced stress due to different reasons. This situation revealed that students' interest in the lesson decreased and they were careless.

In this study, it is aimed to determine the sources of stress experienced by postgraduate students during the Covid-19 period by using qualitative research method. Within the scope of the study, face-to-face interview method was used with the students. As a result of the research, it has been revealed that the main sources of stress experienced by graduate students are not being able to complete their education life and health problems.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 42
Number of downloads 74

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.