Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

REGRESYON ANALİZLERİNİN MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA VE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARDA KULLANIMI: BİR ALAN YAZIN TARAMASI

Author:

Number of pages:
411-425
Year-Number:
2021-Prof. Dr. Fikret OTLU Özel Sayısı

Günümüz işletmelerinin uluslararası pazarlarda küreselleşme sürecinde faaliyet göstermeleri, finansal tablolardan elde edilen bilgiye olan ihtiyacı artırmıştır. Nitekim bu durum, muhasebe biliminin, eğitiminin, mesleğinin ve muhasebe meslek mensuplarının önem kazanmasını sağlamıştır. Bu çalışmada muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe derslerine yönelik başarılarını, muhasebe mesleğini seçmelerini etkileyen faktörleri inceleyen çalışmalar ile muhasebe meslek mensuplarının iş tatminini, performansını ve başarısını etkileyen faktörleri inceleyen, regresyon analizi kullanılan çalışmalar incelenmiştir. Bu doğrultuda ilgili alanlarda yerli ve yabancı literatürde yapılmış çalışmalar derlenerek muhasebe meslek mensuplarının ve muhasebe eğitimi alan öğrencilerin kariyer süreçlerine yönelik objektif bilgiler sunulmuştur.

Keywords


Keywords

Article Statistics

Number of reads 61
Number of downloads 81

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.