International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

ERGENLERDE BAĞLANMA DAVRANIŞININ MARKA SADAKATİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Bu çalışmada, ergenlik dönemindeki tüketicilerin anne ve babalarına bağlanma düzeyleri ile marka sadakati arasındaki ilişki incelenerek, hem günümüz hem de geleceğin tüketici profilini oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaçla 414 tüketiciye anket uygulanmış ve elde edilen bulguları incelemek için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Çalışma bilgisayar oyunları sektörüne dayanmaktadır. Bilgisayar oyunları sektörü, ergenlerin marka sadakatini anlamak için önemli bir sektördür. Ebeveyne bağlanma puanlarının marka sadakati üzerindeki etkisini belirlemek için ise çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, marka sadakati puanları ile anne ve babaya bağlanma puanları arasında yüksek düzeyde negatif yönlü ve anlamlı ilişkilerin bulunduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca, marka sadakatindeki değişimin yaklaşık %70’inin anne ve babaya bağlanma tarafından açıklandığı tespit edilmiştir. Bu çalışma, marka sadakatini etkileyen ve gözlemlenmesi nispeten zor olan psikolojik faktörleri ele alması açısından önem taşımaktadır.


Keywords


Marka, marka sadakati, ergenlik, ergen bağlanması, ebeveyne bağlanma

Author: Aybike Tuba Özden
Number of pages: 64-83
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.41664
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.