IJBEMP

ISSN : 2458-8997
Yıl : 2016 Cilt : 1 Sayı : 4

Editör
Prof. Dr. İsmail BEKÇİ 

Editör Yardımcısı
Neşe YALÇIN - Yavuz ÖZEK - Suat ARPACI 

Nevşehir  2016 
Kapak Resmi | Jenerik Dosyası | İçindekiler Dosyası | Editörden
1.
KOBİ’LERDE GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ: MANİSA MAKİNE VE KALIP İMALATÇILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION OF SME’S: MANİSA MACHINE &MOULD MANUFACTURER
Vedat BAL, - Burcu YANAR BAYAM
IJBEMP, 1, (2016), 1-10
2.
SEMBOLİK BİLGİNİN TURİZM ÜZERİNE ETKİSİ: ANTALYA’DA RUS TURİSTLERİN VE KENDİNE ÖZGÜ MEKANLARIN BİRLİKTE-(D)EVRİMİ
THE IMPACT OF SYMBOLIC KNOWLEDGE ON TOURISM: CO-(R)EVOLUTION OF RUSSIAN TOURISTS AND HIGHLY INDIVIDUAL PLACES (HIP) IN ANTALYA
Aykut SEZGİN, - Murat Ali DULUPÇU - Onur DEMİREL - Onur SUNGUR - Hidayet ÜNLÜ
IJBEMP, 1, (2016), 11-26
3.
KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE BİR SÜREÇ SONUCU OLARAK KÜRESEL KENTLER
GLOBALIZATION CONCEPT AND GLOBAL CITIES AS A RESULT OF PROCESS
Yasemin HAYTA,
IJBEMP, 1, (2016), 27-52
4.
GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAR VERMEDE STRATEJİK DÜŞÜNCEYE ETKİLERİ
THE EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS ON STRATEGIC THINKING IN DECICION MAKING
Sezin KARABULUT ÇAKIR, - Ömer Faruk İŞCAN
IJBEMP, 1, (2016), 53-61
5.
GRUPTA KAYNAŞMA, PSİKOLOJİK GÜVENLİK, İŞ ÜZERİNDEKİ KONTROL VE REKABETÇİ İŞ ORTAMININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLE İLİŞKİSİ: SESSİZLİĞE YOL AÇAN GÜDÜLERİN ARACI ROLÜ
THE RELATIONSHIP OF GROUP COHESIVENESS, PSYCHOLOGICAL SAFETY, CONTROL OVER WORK, AND COMPETITIVE WORK ENVIRONMENT WITH ORGANIZATIONAL SILENCE: THE MEDIATING ROLE OF MOTIVES OF SILENCE
Dilek IŞILAY ÜÇOK, - Ayşe Alev TORUN
IJBEMP, 1, (2016), 62-80