IJBEMP

ISSN : 2458-8997
Yıl : 2016 Cilt : 1 Sayı : 3

Editör
Prof. Dr. İsmail BEKÇİ 

Editör Yardımcısı
Hakan Vahit ERKUTLU - Neşe YALÇIN - Yavuz ÖZEK - Suat ARPACI 

Nevşehir  2016
Kapak Resmi | Jenerik Dosyası | İçindekiler Dosyası | Editörden
1.
HÜKÜMET VE SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA “TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” KAVRAMI
THE CONCEPT OF “SUSTAINABILITY IN TOURISM" IN GOVERNMENT AND POLITICAL PARTY PROGRAMMES
Şaban ESEN,
IJBEMP, 1, (2016), 1-11
2.
MUHASEBE HATA VE HİLELERİ İLE MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK, AYDIN İLİNDE MUHASEBECİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
OBSTACLES AND CHEATINGS IN ACCOUNTING AND THE ETHICAL SITUATIONS IN THIS CAREER : PREPARATION OF AN INQUIRY OVER CHAMBERLAINS IN AYDIN
Umut Tolga GÜMÜŞ, - Hatice GÖĞEBAKAN
IJBEMP, 1, (2016), 12-27
3.
GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTELER VE TÜBİTAK BİLİMSEL DESTEKLERİ
ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES AND TUBITAK’S SCIENTIFIC FUNDS
Elyase İSKENDER, - Hatice Yasemin İSKENDER
IJBEMP, 1, (2016), 28-40
4.
ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİN DUNNİNG KRUGER SENDROMU İLE İLİŞKİSİ: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
LEARNED HELPLESSNESS IN A RELATIONSHIP WITH DUNNING KRUGER SYNDROME: CELAL BAYAR UNIVERSITY SENIOR STUDENTS ON AN APPLICATION
Pınar HASSÜLÜN, - Vedat BAL
IJBEMP, 1, (2016), 41-53
5.
AKADEMİK GİRİŞİMCİLİK BAĞLAMINDA TÜBİTAK DESTEKLERİNİN DAĞILIMI-NIN İNCELENMESİ
A STUDY TO INVESTIGATE TUBITAK’S SCIENTIFIC FUNDS IN ACADE-MIC ENTREPRENEURSHIP CONTEXT
Elyase İSKENDER, - Hatice Yasemin İSKENDER
IJBEMP, 1, (2016), 54-75
6.
BİREYSEL TEMEL DEĞERLER ÖRGÜTLERDE SESSİZLİK TUTUMUNU AÇIKLAR MI?
DO THE PERSONAL BASIC VALUES EXPLAIN THE ORGANIZATIONAL SILENCE ATTITUDE?
Önder SAKAL, - İhsan AYTEKİN
IJBEMP, 1, (2016), 76-88