IJBEMP

ISSN : 2458-8997
Yıl : 2016 Cilt : 1 Sayı : 2

Editör
Prof. Dr. İsmail BEKÇİ 

Editör Yardımcısı
Dr. Hakan Vahit ERKUTLU - Dr. Neşe YALÇIN - Öğr. Gör. Yavuz ÖZEK 

Nevşehir  2016
Kapak Resmi | Jenerik Dosyası | İçindekiler Dosyası | Editörden
1.
TÜRKİYE VE ABD’DEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE THE UNIVERSITY OF TEXAS ÖRNEĞİ
THE COMPARISON OF ACCOUNTING EDUCATION GIVEN IN TURKEY AND IN THE USA: CASE OF MARMARA UNIVERSITY AND THE UNIVERSITY OF TEXAS
İsmail BEKÇİ, - Özlem Nilüfer KARATAŞ - Hakkı KIYMIK - Ferhat BİTLİSLİ
IJBEMP, 1, (2016), 1-16
2.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE KORSAN YAYINCILIK
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND PIRACY
Sevil GEMRİK, - Levent AYTEMİZ
IJBEMP, 1, (2016), 17-27
3.
OTEL İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA UYGULAMALARI: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
OUTSOURCING IN HOTEL BUSINESES: THE CASE OF NEVŞEHİR PROVIENCE
Gülbin AYTEKİNİNCE, - İbrahim İLHAN - Korhan KARACAOĞLU
IJBEMP, 1, (2016), 28-46
4.
AFGANİSTAN’DA İSTİKRARSIZLIK VE TEMEL SEBEPLERİ
UNSTABILITY IN AFGHANISTAN AND ITS MAIN REASONS
Mustafa ARSLAN,
IJBEMP, 1, (2016), 47-63
5.
BIST’DE İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MULTIMOORA YÖNTEMİYLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ
PERFORMANCE MEASUREMENT OF INSURANCE COMPANIES WHICH PROCESSED IN BIST WITH MULTIMOORA METHOD
Nuri ÖMÜRBEK, - Aslı ÖZCAN
IJBEMP, 1, (2016), 64-75
6.
TÜRKİYE’DE BİNEK OTOMOBİL FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ
THE ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING PASSENGER AUTOMOBILES PRICES WITH HEDONIC FRAMEWORK APPROACH IN TURKEY
Uğur ÇİÇEK, - Hakkı KIYMIK
IJBEMP, 1, (2016), 76-85