IJBEMP

ISSN : 2458-8997
Yıl : 2017 Cilt : 1 Sayı : 6

Editör
Prof. Dr. İsmail BEKÇİ 

Editör Yardımcısı
Neşe YALÇIN - Yavuz ÖZEK - Suat ARPACI 

NEVŞEHİR  2017 
Kapak Resmi | Jenerik Dosyası | İçindekiler Dosyası | Editörden
1.
TÜRKİYE'DE SEÇİMLERE KATILIMIN BELİRLEYİCİLERİ: ÖZEL DURUMDA TELEVİZYON ETKİSİ"
THE DETERMINANTS OF VOTER TURNOUT IN TURKEY: TELEVISION EFFECT AS A SPECIAL CASE
Yasin ACAR,
IJBEMP, 1, (2017), 1-10
2.
ULUSLARARASI SİYASİ KRİZLERİN DIŞ TİCARETE ETKİSİ: I. KÖRFEZ SAVAŞI ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF THE INTERNATIONAL POLITICAL CRISES ON FOREIGN TRA-DE: I. GULF WAR CASE
Zülfükar Aytaç Kişman, - Hilay YALÇIN
IJBEMP, 1, (2017), 11-20