IJBEMP

ISSN : 2458-8997
Yıl : 2017 Cilt : 1 Sayı : 8

Editör
Prof. Dr. İsmail BEKÇİ 

Editör Yardımcısı
Neşe YALÇIN - Yavuz ÖZEK - Suat ARPACI 

NEVŞEHİR  2017 
Kapak Resmi | Jenerik Dosyası | İçindekiler Dosyası | Editörden
1.
SOĞUK SAVAŞ SONUNA KADAR ORTA DOĞU VE TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU POLİTİKALARI
THE MIDDLE EAST AND TURKEY’S MIDDLE EAST POLICIES TILL THE END OF THE COLD WAR
Erdal AÇIKSES, - Zülfükar Aytaç KİŞMAN
IJBEMP, 1, (2017), 1-20
2.
TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Oğuz DİKER,
IJBEMP, 1, (2017), 21-40
3.
KAMU YÖNETİMİ VE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN EĞİTİMİN GİRİŞİMCİLİK HİSLERİNE KATKISININ ÖLÇÜLMESİ
MEASUREMENT OF CONTRIBUTION TO EDUCATIONAL ENTREPRENEURSHIP WHO HAVE BEEN PUBLIC ADMINISTRATIVE AND PUBLIC ADMINISTRATIVE STUDENTS
Mürsel GÜLER, Ömer Nasuhi ŞAHİN - Cengiz DURAN
IJBEMP, 1, (2017), 41-54