IJBEMP

ISSN : 2458-8997
BİREYSEL TEMEL DEĞERLER ÖRGÜTLERDE SESSİZLİK TUTUMUNU AÇIKLAR MI?
DO THE PERSONAL BASIC VALUES EXPLAIN THE ORGANIZATIONAL SILENCE ATTITUDE?
Yazarlar: Önder SAKAL, - İhsan AYTEKİN
Özet: Bu çalışmanın sorunsalı, bireysel temel değerler ile örgütsel sessizlik arasındaki ilişkileri analiz etmektir. Çalışma, Schwartz’ın (1992; 1996) değer kuramı ve Dyne, Ang ve Botero (2003)’nun örgütsel sessizlik modeli temelinde tasarlanmıştır. Araştırma sorusu, “bireysel temel değerler, örgütsel sessizlik tutumunu açıklar mı?” şeklinde belirlenmiştir. Araştırma neden sonuç ilişkisine dayalı olarak açıklayıcı (explanatory) şekilde tasarlanmıştır. Veri toplama tekniği ankettir. Araştırmanın örneklemini Erzincan İlinde faaliyetlerini sürdüren çağrı merkezi çalışanları oluşturmaktadır. Bu çalışmada, analiz seviyesi birey düzeyindedir. Çağrı merkezinde çalışan müşteri temsilcilerinin oluşturduğu örneklemde bireysel temel değerlerin, örgütsel sessizlik tutumunu açıklayan önemli bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre bireysel temel değerler değişken seti, kabullenici sessizlik boyutundaki varyansı %11,7 ve korunmacı sessizlik boyutundaki varyansı ise %15 oranında anlamlı olarak açıklamaktadır.
İngilizce Özet: The research question of this study is the analysis of relationships between individual basic values and organizational silence. This study was designed based on Schwartz’s (1992; 1996) theory of value and the organizational silence model of Dyne, Ang and Botero (2003). The research question was determined as “Do the personal basic values explain the organizational silence attitude”. Based on the cause-effect relation, the study was designed in explanatory way. Surveys were used for collecting the data. The sample of this study consists of employees working in call centers operating in Erzincan city. In this study, the analyses were carried out at personal level. In sample constituted by the customer representatives working in call centers, it was concluded that the personal basic values are an important variable explaining the organizational silence attitude. According to the research results, the variable set of personal core values significantly explains the variance in acquiescent silence dimension by 11.7% and the variance in protectionist silence dimension by 15%.
Anahtar Kelimeler:
Keywords:
Tam Metin : PDF
İngilizce Tam Metin : PDF