IJBEMP

ISSN : 2458-8997
TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Oğuz DİKER,
Özet: Örgütsel bağlılık çalışanların örgüte ve örgütsel amaçlara bağlanma durumunu bunun yanında ise örgütsel süreçlere etkin katılımı şeklinde ifade edilmektedir. Literatürde örgütsel bağlılığı etkileyen birçok örgütsel faktör olmasına karşın, bunlardan en geneli yönetsel faktörler ile açıklanmaktadır. Bu faktörler başında liderlik davranışları gelmektedir. Bu bağlamda ilgili çalışmada turizm endüstrisinde çalışanların algıladıkları liderlik davranışlarının çalışanların örgütsel bağlılıkları ile ilişkileri incelenmiştir. Turizm endüstrisinde ise faaliyetlerin en yoğun olduğu konaklama sektörü seçilerek iş hacminin yüksek olduğu alanda inceleme yapılması hedeflenmiştir. Ülkemizde en çok gecelemenin yapıldığı 5 ilde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan 655 kişi üzerinde yapılan çalışmada algılanan liderliğin örgütsel bağlılık ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır
İngilizce Özet: Crisis are chaotic environments that organizations and societies experience. Particularly, tourism organizations and others have to be providently in crisis environments. The best mechanism to being providently in crisis environments is providing efficient crisis management. Crisis management is way of having efficient crisis policies. Developing an efficient crisismanagingsystem depends on managers’ crisis and crisis management perceptions. Scope is this research is determination of 4-5 star hotel managers’ crisis and crisis management perceptions. According to result big percentage of managers argue for be deliberate about crisis. This is because notion of old crisis. Important percentage of managers believe that there is no specific crisis management politics until crisis. On the other hand believe that strategic plans re organized before crisis. According to results, managers belive that downsizing are necessary for crisis managing techniques.
Anahtar Kelimeler:
Keywords:
Tam Metin : PDF
İngilizce Tam Metin : PDF