International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

Giriş Yap Üye ol

KAMU KURUMLARINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL ALGISI: IRAK SÜNNİ VAKFI DİVANI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


İç denetim ve iç kontrol faaliyetleri özel işletmelerde olduğu kadar kamu işletmelerinde de önemli hale gelmiştir.. Kamu kurumlarının kamu kaynaklarını etkili ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, hata ve hilelerin yapılıp yapılmadığının iç kontrol ve iç denetim faaliyetleriyle izlenmesi gerekmektedir. Irak kamu kurumlarında çalışan kişilerin iç denetim ve iç kontrol konularındaki algısını tespit etmek için yapılan bu çalışma Irak Sünni Vakfı Divanı çalışanlarına anket uygulanması şeklinde yapılmıştır. Ankete kurumda muhasebe süreçlerinde yer alan personelin katılımı sağlanmıştır. Bu doğrultuda 135 kişi ankete katılmış ve sonuçlar SPSS (SPSS 23) analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizinde 6 faktör ortaya çıkmış ve bu faktörlerin demografik değişkenlerle aralarındaki istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı analiz edilmiştir. Sadece risk değerlendirme faktörü ile iş unvanları arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkarken, bu ilişki dışında, faktörlerle demografik değişkenler arasında anlamlı bir ilişki ortaya çıkmamıştır.


Anahtar Kelimeler


Kamu Kurumları, İç Denetim, İç Kontrol, Irak Sünni Vakfı Divanı.

Yazar: - Mehmet Akif ALTUNAY, Omar Jasim Jameel AL-MASHHADANI
Sayfa Sayısı: 55-82
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6728
Tam Metin:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.