International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

Giriş Yap Üye ol

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇEVRESEL MALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini canlandırmaya olanak sağlayan turizm sektörü birçok çevresel etkiyi beraberinde getirmektedir. Bunun için turizm sektöründeki işletmeler gelişen rekabet koşullarına ayak uydurmak için bazı maliyetlere katlanmak durumundalar. Konaklama işletmelerinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan çevresel maliyetlerin neler olduğu, bu maliyetlerin içsel ve dışsal maliyetler olarak sınıflandırılmasının yapılması araştırmanın başlangıcı olmuştur. Konaklama işletmelerinde çevresel maliyetlerin sınıflandırılarak nasıl muhasebeleştirildiğinin araştırılarak bir konaklama işletmesinin gerçek verileri ile incelenerek literatüre katkı sağlanması araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir. Araştırmaya konu edinilen konaklama işletmesi Antalya İli sınırları içerisinde faaliyet gösteren yeşil yıldıza sahip bir konaklama işletmesidir. Çalışma sonucunda konaklama işletmelerinin çevre maliyetlerini nasıl sınıflandırdığı ve bu sınıflandırma sonucunda çevresel maliyetler ile ilgili muhasebe kayıtlarından örneklerle çalışma sonuçlandırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Konaklama İşletmeleri, Çevresel Maliyetler, İçsel Çevresel Maliyetler, Dışsal Çevresel Maliyetler.

Yazar: - Ali APALI, Mesut BOZCU, Yonca SAKNILI
Sayfa Sayısı: 44-54
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6727
Tam Metin:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.