International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

Giriş Yap Üye ol

AFGANİSTAN’DA İSTİKRARSIZLIK VE TEMEL SEBEPLERİ


Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin öncülü olan ve 1747’de Ahmet Şah Durrani tarafından kurulan Afgan İmparatorluğu’ndan günümüze kadar geçen süre boyunca Afganistan’da uzun soluklu istikrar ortamı sağlanamamıştır. Kuzeyden Sovyet Rusya’nın, Güneyden Britanya’nın baskısı altında kalan ülkede uluslaşma ve modernleşme girişimleri başarıya ulaşmamıştır. Coğrafî yapı, ekonomik sorunlar, yolsuzluk, kaynakların etkin kullanılamaması, çok kültürlü toplumsal yapı, eğitim sisteminin yetersiz altyapısı, adalet sisteminin işlememesi gibi istikrarsızlığa neden olan etkenlere ilave olarak, ülkede istikrarın önündeki en önemli engel uyuşturucu ekonomisidir. Pakistan ve İran’la birlikte literatürde Altın Hilal içinde sayılan ülkede afyon ekonomisi 1989’da SSCB işgali sonrasında artarak devam etmiştir. Başlangıçta mücahit gruplar tarafından SSCB’ye karşı verilen mücadelenin finansmanını sağlaması nedeniyle Batı tarafından hoş görülen uyuşturucu ekonomisi, iç savaş döneminde grupların birbirleri ile mücadelelerinin de finans kaynağı olmuştur. Afganistan’da kökleri derinlerde olan siyasi ve ekonomik istikrarsızlık terör yapılanmalarını ve organize suç gruplarını cezp etmiştir. Bugün karmaşık ilişkiler ağıyla örülmüş politik yapı nedeniyle ülkede yaşanan güvenlik sorunları bölge ülkelerini tehdit etmekte ve küresel güvenlik sorunlarına yol açmaktadır.


Anahtar Kelimeler


Afganistan, İstikrarsızlık, Uyuşturucu Ekonomisi, Organize Suç, Yolsuzluk

Yazar: - Mustafa ARSLAN
Sayfa Sayısı: 47-63
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.8
Tam Metin:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.