International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

Giriş Yap Üye ol

TÜRKİYE VE ABD’DEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE THE UNIVERSITY OF TEXAS ÖRNEĞİ


Bir ülkenin muhasebe eğitimine verdiği önemin ve muhasebe eğitim kalitesinin en önemli göstergeleri üniversitelerinde yer alan eğitim programları içerisinde, muhasebe derslerinin sayısı, içeriği ve kredisidir. Dolayısıyla ülkeler arasında muhasebe eğitimlerinin karşılaştırılabilmesi için bu üç temel faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumları arasındaki lisans düzeyinde muhasebe eğitimindeki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu amaçla, Türkiye ve ABD’de muhasebe eğitiminde öne çıkan Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, “İşletme Bölümü” ile The University of Texas at Austin kampüsü içerisinde yer alan “McCombs School of Business”taki muhasebe derslerinin sayıları, içerikleri ve kredileri lisans bazında ayrı ayrı incelenmiştir. Elde edilen sayısal veriler üniversiteler bazında analiz edilmiş ve her iki ülkenin lisans düzeyindeki muhasebe eğitimleri bu veriler ışığında genel olarak karşılaştırılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Lisans Muhasebe Eğitimi

Yazar: - İsmail BEKÇİ - Özlem Nilüfer KARATAŞ - Hakkı KIYMIK - Ferhat BİTLİSLİ
Sayfa Sayısı: 1-16
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.7
Tam Metin:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.