International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

BİST 30 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARIN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ


Ekonominin en önemli aracı kurumu özeliğine sahip olan bankalar, finans sisteminin istikrarı ve sağlıklı işlemesi bakımından önemli bir konumda yer almaktadır. Kredi sağlayanlar, yatırımcılar ve diğer çıkar grupları için bankacılık sektörünün finansal performansının incelenmesi önem taşımaktadır. Bu bağlamda çok kriterli karar verme yöntemlerinden olan TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution) yönteminin performans ölçümü ile ilgili çalışmalarda kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada BİST 30 endeksinde işlem gören 6 ticari bankanın finansal performansı araştırılmıştır. Çalışmayla ilgili literatür incelenerek belirlenen 20 adet finansal oran, Türkiye Bankalar Birliği’nden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda çıkan bulgulara göre Garanti Bankası ideal seçenek olarak belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler


Finansal Performans, TOPSIS Yöntemi, Bankacılık Performansı, Çok Kriterli Karar Verme

Yazar: - Necati ALTEMUR, Mustafa ÇEVİK,Süleyman Serdar KARACA
Sayfa Sayısı: 63-73
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23258
Tam Metin:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz.

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.