International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

Giriş Yap Üye Ol

Yazım ve Yayın İlkeleri


MAKALE YAYIM İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

GENEL İLKELER

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi yılda iki defa online yayınlanan uluslararası ve hakemli bir dergidir.  Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir.  Dergi,  alana özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamayı amaçlar.  Dergiye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması ve herhangi bir yerde yayınlanması için değerlendirme sürecine girmemiş olması gerekir. Gönderilen makaleler, ilk olarak yayın kurulu tarafından alana özgün katkısı, bilimsel anlatımı ve yazım kuralları yönünden incelenir. Çalışmalar, ön değerlendirme ölçütlerini karşılamaları halinde üç hakeme gönderilir. Hakemlerin ve yazarın kimlikleri bu süreçte gizli tutulur. Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına, yayın kurulu karar verir. Dergideki makalelerin bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Yayınlanmış eserlerden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanmasından sonra makalenin tüm telif hakları İşletme,  İktisat ve Yönetim Bakış Açıları Dergisi’ne aittir.  Yayınlanmış çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez. İşletme, İktisat ve Yönetim Bakış Açıları Dergisi onayı olmadan yayınlanmış makaleler başka bir yerde yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

Makalelerin, “MS Word” programında yazılmış hali, e-postayla ijbemp@gmail.com e-posta adresine gönderilmelidir.

YAZIM KURALLARI VE BİÇİMSEL ÖZELLİKLER

Makaleler, MS Word programında “Times New Roman 11 Punto” karakteriyle tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır. Sayfa yapısı A4 olmalı; sağ, sol, üst ve alt kenarlardan “2,5 cm” boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlarındaki girinti “1.25 cm” ve paragraf aralarındaki boşluk “sonra 6 nk” olmalıdır. Makalenin genel kurgusu sırasıyla şöyledir:  Makale adı,  yazar adı,  Türkçe öz,  Türkçe anahtar kelimeler, makalenin İngilizce adı, İngilizce öz, İngilizce anahtar kelimeler,  tam metin,  dipnotlar, kaynakça ve ekler. Öz ve anahtar kelimeler “Times New Roman 10 Punto” karakteriyle yazılmalıdır. Makaleler,  herhangi bir yerde sunulmuşsa bu durum mutlaka makale başlığına dipnot verilerek gösterilmelidir. Makalenin ilk sayfası kapak sayfasıdır. Bu sayfada, çalışmanın başlığı (büyük harflerle, 11 Punto ve koyu), yazar adı ve soyadı (soyadı büyük harflerle), unvanı, adresi ve varsa teşekkür notu bulunur.

İkinci sayfada, makalenin başlığı tekrar yazılmalıdır. Öz,   anahtar kelimeler, İngilizce öz ve anahtar kelimeler ikinci sayfada olmalıdır. Özler ortalama 150 kelimeden oluşmalıdır. Özde, çalışmanın amacı ve kapsamı, özgün yönü ve incelediği alana getirdiği katkı, yöntemi ve başlıca vurguları, değerlendirmeler ve öneriler kısaca belirtilmelidir. Anahtar kelimeler en az iki en çok beş tane olmalıdır.

Makalenin ana metni üçüncü sayfadan başlamalıdır. Metindeki ana başlıklar, büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. İkinci düzey başlıklar, sadece ilk kelimeleri büyük ve koyu yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıklarınsa sadece ilk kelimelerinin ilk harfi büyük ve koyu yazılmalıdır. Tablo ve şekil başlıkları, tablo ve şekillerin üzerinde numaralandırılarak “Times New Roman 10 Punto” olarak yazılmalıdır. Tablo içi yazım karakteri “Times New Roman 9 Punto” olmalıdır.

Dergide, kaynak gösterme metin içinde parantez içinde yazar soy ismi ve yayın yılı olarak verilir. Örneğin: (Blau, 1964: 46). Kaynak gösterilen çalışma iki yazarlıysa iki yazarın soy isimleri gösterilir. (Sabuncuğlu ve Tüz, 2001: 69). Kaynak gösterilen çalışma üç ve daha fazla yazarlıysa ilk yazarın “soy ismiyle vd.” ifadesi kullanılmalıdır.   Örneğin:  (Farling vd.,  1999:  49). Metin içinde aynı konuya birden fazla kaynak gösterilmişse ya da yer verilmişse,  yazarların soy isimleri alfabetik sıralamayla gösterilmelidir. Örneğin; (Bass, 1998; Demir, 2008; Uysal 2006). Aynı yazarın aynı yıla ait farklı çalışmaları, yayın yılı sonuna konulacak “a, b, c, …” harfleriyle gösterilmelidir. Örneğin: (Haslebo, 2000a; 2000b).

Metinde dipnot uygulaması ilgili sayfanın altında, metnin bütünlüğü bozmayacak şekilde yalnızca açıklama amacıyla kullanılmalıdır ve “Times New Roman 10 Punto”  karakteriyle verilmelidir. Kaynakçada, örnek çalışmalar için uyulması gereken genel kurallar aşağıda gösterilmiştir.

KİTAP:

Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfi. (Yıl). Kitabın adı (Baskı sayısı). Basım Yeri:  Yayınevi.

Rosenau, P. M. (2004). Post - Modernizm ve Toplum Bilimleri. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Mitchell, T. R., & Larson, J. R. (1987). People in Organizations: An Introduction to Organizational Behavior. New York: McGraw-Hill.

 

KİTAP BÖLÜMÜ:

Yazan soyadı, yazarın adının baş harfi, (Yıl). Kitaptaki bölümün adı, içinde editörün adının baş harfi, editörün soyadı (Ed.), Kitabın adı (sayfa aralığı), Basım Yeri: Yayınevi.

Greenberg, L. & Barling, J. (1996). Employee Theft. In C. L. Cooper, & D. M. Rousseau (Eds.), Trends in Organizational Behavior, Vol. 1. (pp. 49−64) New York: Wiley.

Massaro, D. (1992). Broadening the Domain of the Fuzzy Logical Model of Perception. In H. L. Pick Jr., P. van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), Cognition: Conceptual and  Methodological Issue. (pp. 51-84). Washington, DC: American Psychological Association.

DER:

Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfi, (Yıl). makalenin adı, süreli yayının adı, cilt (süreli yayının sayısı), sayfa aralığı.

Kılıç, G., & Öztürk, Y. (2009). Kariyer Yönetimi: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20 (1): 45–60.

Holden, R. R. (1995). Response Latency Detection of Fakers on Personnel Tests. Canadian Journal of Behavioral Science, 27(3), 343−355.

ONLİNE KAYNAK - MAKALE:

Yazar, A. (yayın yılı). makale başlığı, dergi adı, cilt (sayı), sayfa numaraları,  wrişim: gün  ay yıl, http://ağ adresi

Drichoutis, A.C., Lazaridis, P., & Nayga, R.M.Jr. (2006). Consumers’ Use of Nutritional Labels: A Review of Research Studies And Issues. Academy of Marketing Science Review, 9, Retrieved: 21.09.2014, http://www.amsreview.org/articles/drichoutis09-2006.pdf.

 

TEZ:

Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfi (yıl). Blık, (yayımlanmamış yüksek lisans/doktora tezi), Üniversitenin adı, yeri.

Mitchell, G.M. (1994). The Gap Between Rhetoric And Reality: A Study of Organizational Value Congruity Between Managers And Non-Managers. (Unpublished doctoral dissertation). California School of Professional Psychology, California.

Karaeminoğulları, A. (2006). Öğretim Elemanlarının Örgütsel Adalet Algıları İle Sergiledikleri Üretkenliğe Aykırı Davranışlar Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 

SEMPOZYUM VE KONGRE BİLDİRİLERİ:

Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfi. (yıl, ay).bildirinin başlığı, organizasyonun adı, yeri.

Önder, A.Ö., Karadağ, M., & Deliktaş, E. (2003, Eylül). Seçilmiş İllerde Kamu Sermaye Stokunun Özel Sektör İmalat Sanayii Üretim Etkinliği Üzerine Etkisi. Pamukkale Üniversitesi KEAS’03 Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Denizli.

Temiz, D. ve Gökmen, A. (2009, Haziran). Foreign Direct Investment and Export in Turkey: The Period of 1991-2008. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Eskişehir.

Leclerc, C. M., & Hess, T. M. (2005, August). Age Differences In Processing of Affectively Primed Information. Poster Session Presented at the 113th Annual Convention of the American Psychological Association, Washington, DC.

Stewart, C. (2013, April). Immersive Assessment: Can Online Assessment be Made Personal? Paper Presented at THETA, Hobart, Tasmania.

Makalenin yazımıyla atıflarla ilgili belirtilmeyen diğer konularda bilimsel makale yazım kuralları esas alınmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, makalenin sonunda ayrı bir sayfada soy isim sırasıyla alfabetik olarak “kaynakça” başlığı altında gösterilmelidir. Kaynakçada aynı yazarın aynı yıla ait çalışmaları varsa,  çalışmanın yapıldığı yılsonuna  “a,  b, c,  …  ” harfleri koyularak sıralanmalıdır. Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazar(lar)a aittir. Dergi Yayın Komisyonu’nun ilgili kural ve ilkelere uymayan makaleleri “hakem değerlendirme sürecine” girmeden “reddetme” hakkı bulunmaktadır.

International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.