International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

HÜKÜMET VE SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA “TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” KAVRAMI


Bu çalışmanın amacını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar kurulmuş olan hükümetlerin programları ile halen TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin parti programlarında “turizmde sürdürülebilirlik” konusu oluşturmaktadır. Çalışmada, sürdürülebilir turizm veya bu kavramı çağrıştıran kelimeler (turizmin çeşitlendirilmesi, doğa turizmi, kültür turizmi, eko turizm, yayla turizmi, alternatif turizm vb. gibi) belirlendikten sonra hükümet ve siyasi parti programlarında bu kavramların yer alıp almadığı incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi özetle, metin içeriği toplama ve analiz etme tekniğidir. İçerik analizi ile, kayıtlı bilgi içeren her tür basılı, görsel, elektronik ve diğer türden belgelerin analizi mümkündür. Sosyal bilimlerde veri elde etmede sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.


Keywords


Hükümet programları, siyasi parti programları, sürdürülebilir turizm, turizmde çeşitlendirme

Author: - Şaban ESEN
Number of pages: 1-11
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.15
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.