International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

FAALİYET ORANLARININ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ: BIST GIDA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Bu çalışmanın amacı, BIST Gıda Endeksinde (XGIDA) faaliyet gösteren firmaların faaliyet oranlarının firmaların finansal performansı üzerinde etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. Verimlilik analizi olarak da ifade edilen faaliyet oranları, işletmelerin satış hacmi ile sahip olduğu kısa ve uzun vadeli varlıklar arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu amaçla BIST Gıda Endeksinde faaliyet gösteren 22 firmanın 20101Q-20181Q arası çeyrek dilimler halinde olmak üzere 33 dönemin analizi gerçekleştirilmiştir. Veriler KAP’ tan alınmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak ROA; bağımsız değişken olarak da aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı, özkaynak devir hızı, toplam borçlar devir hızı, net işletme sermayesi devir hızı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda bağımlı değişken olan ROA’ nın işletmenin faaliyet oranlarından sadece net işletme sermayesi devir hızından etkilendiği görülmektedir.


Keywords


Faaliyet Oranları, ROA, Panel Veri Analizi

Author: - Berna DOĞAN, Ahmet ŞİT, Bilge TOPAL
Number of pages: 20-27
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23255
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.